RInChI=1.00.1S/C27H33FN6O5.3ClH.2H2O/c1-32-12-14-33(15-13-32)18-5-10-34(11-6-18)26(38)31-23-17-20(4-9-29-23)39-19-2-3-22(21(28)16-19)30-24(35)27(7-8-27)25(36)37;;;;;/h2-4,9,16-18H,5-8,10-15H2,1H3,(H,30,35)(H,36,37)(H,29,31,38);3*1H;2*1H2<>C34H39FN6O5.3ClH/c1-39-17-19-40(20-18-39)25-10-15-41(16-11-25)33(44)38-30-22-27(9-14-36-30)46-26-7-8-29(28(35)21-26)37-31(42)34(12-13-34)32(43)45-23-24-5-3-2-4-6-24;;;/h2-9,14,21-22,25H,10-13,15-20,23H2,1H3,(H,37,42)(H,36,38,44);3*1H!Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1<>C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/d-

RAuxInfo=1.00.1/1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39;40;41;42;43;44/E:(5,6)(7,8)(10,11)(12,13)(14,15)(36,37);;;;;/rA:44CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFNNNNNNOOOOOClClClOO/rB:;d2;;;;;s7;d4;s5;s6;;;s12;s13;;;s5s6;s2d16;s4d17;s16;s3d21;s17;;;;s7s8s24s25;s21;s9d23;s22d24;s23d26;s1s12s13;s14s15s18;s10s11s26;s24;d25;s25;s26;s19s20;;;;;;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46;47;48;49/E:(3,4)(5,6)(10,11)(12,13)(15,16)(17,18)(19,20);;;/rA:49CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFNNNNNNOOOOOClClCl/rB:;d2;s2;s3;d4;;d7;;;;;s12;d9;s10;s11;;;s17;s18;;;;d5s6s23;s10s11;s7d21;s9d22;s21;s8d28;s22;;;;s12s13s31s32;s28;s14d30;s29d31;s30d33;s1s17s18;s19s20s25;s15s16s33;s31;d32;s33;s23s32;s26s27;;;;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!1/N:1;2/rA:2Na+O-/rB:;/rC:;;<>0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)(3,4)/rA:5CCCCO/rB:s1;s1;s2;s3s4;/rC:;;;;;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-VZBRCIDIALZIMV-UHFFFAOYSA-N--LGOJRNMWRSYTOY-UHFFFAOYSA-N-HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M--WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-VZBRCIDIAL-PDOMXZRIYW-WYURNTSHIV-NUHFF-MUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=UETJOLVGDOYSAAQKO-MUHFFFADPSCTJSA