RInChI=1.00.1S/C18H22N6O2/c1-3-11-6-20-8-14(11)22-17-13(18(19)25)7-21-24-9-12(5-15(17)24)16-4-10(2)23-26-16/h4-5,7,9,11,14,20,22H,3,6,8H2,1-2H3,(H2,19,25)<>C23H30N6O4/c1-6-14-10-28(22(31)32-23(3,4)5)12-17(14)26-20-16(21(24)30)9-25-29-11-15(8-18(20)29)19-7-13(2)27-33-19/h7-9,11,14,17,26H,6,10,12H2,1-5H3,(H2,24,30)!C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2!ClH/h1H<>CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/d-

RAuxInfo=1.00.1/1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26/rA:26CCCCCCCCCCCCCCCCCCNNNNNNOO/rB:;s1;;;;;;;s2s4;s3s6;s5d9;s7;s8s11;d5;d4s12;d13s15;s13;d18;s6s8;d7;s14s17;d10;s9s15s21;s18;s16s23;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33/E:(3,4,5)/rA:33CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNNNNNOOOO/rB:;;;;s1;;;;;;;s2s7;s6s10;s8d11;s9;s12s14;d8;d7s15;d16s18;s16;;s3s4s5;d21;d9;s17s20;d13;s10s12s22;s11s18s25;s21;d22;s22s23;s19s27;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6/E:(1,2,3,4)(5,6)/rA:6CCCCOO/rB:s1;;s3;s1s3;s2s4;/rC:;;;;;;!0/N:1/rA:1Cl/rB:/rC:;<>0/N:1,2,3/E:(2,3)/rA:3CClCl/rB:s1;s1;/rC:;;;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-GSTJQNSBMRHJMY-UHFFFAOYSA-N--MJHBBCZEVXDESQ-UHFFFAOYSA-N-RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N-VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N--YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-GSTJQNSBMR-YTNZAFBBCF-YMWUJEATGC-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=JUSNBYYOCOLVNTOHT-NUHFFFADPSCTJSA