RInChI=1.00.1S/C12H13NO2/c14-12(13-8-4-5-9-13)15-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-7H,8-10H2!C7H5ClO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)11-10/h1-4,10H<>C12H13NO3/c14-12(13-6-10-11(7-13)16-10)15-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2<>CH2Cl2/c2-1-3/h1H2!CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1/d+

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15/E:(2,3)(4,5)(6,7)(8,9)/rA:15CCCCCCCCCCCCNOO/rB:d1;s1;;d4;s2;d3;s4;s5;;d6s7s10;;s8s9s12;d12;s10s12;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11/rA:11CCCCCCCClOOO/rB:d1;s1;;s2d4;d3s4;s5;s6;d7;;s7s10;/rC:;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16/E:(2,3)(4,5)(6,7)(10,11)/rA:16CCCCCCCCCCCCNOOO/rB:d1;s1;s2;d3;;;;d4s5s8;s6;s7s10;;s6s7s12;d12;s8s12;s10s11;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3/E:(2,3)/rA:3CClCl/rB:s1;s1;/rC:;;;!1/N:1,2,3,4;5/E:(2,3,4);/rA:5COO-ONa+/rB:d1;s1;s1;;/rC:;;;;;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-XSKKIFJNZPNVGO-UHFFFAOYSA-N-NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N--FZDACFZWWMAUBO-UHFFFAOYSA-N--YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N-UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-AFJAHWHVZG-FZDACFZWWM-QRIMOBBPJR-NUHFF-NUHFF-MUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=GVPMRWYHZWXHCPXYM-MUHFFFADPSCTJSA