RInChI=1.00.1S/<>C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2!C2H7NO.ClH/c1-3-4-2;/h3H,1-2H3;1H!C5H4N4O/c10-9-5-4(7-8-9)2-1-3-6-5/h1-3,10H!C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3!ClH.H3N/h1H;1H3<>C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2/d-

RAuxInfo=1.00.1/<>0/N:1,2,3,4/E:(1,2)(3,4)/rA:4CCClCl/rB:s1;s1;s2;/rC:;;;;!0/N:1,2,3,4;5/rA:5CCNOCl/rB:;s1;s2s3;;/rC:;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10/rA:10CCCCCNNNNO/rB:d1;s1;s2;d4;d3s5;s4;d7;s5s8;s9;/rC:;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9/E:(2,3,4,5)(7,8)/rA:9CCCCCCCCN/rB:;;;;s1;s2s3;s4s5;s6s7s8;/rC:;;;;;;;;;!0/N:1;2/rA:2ClN/rB:;/rC:;;<>0/N:1,2,3,4,5,6/E:(1,2,3,4)(5,6)/rA:6CCCCOO/rB:s1;;s3;s1s3;s2s4;/rC:;;;;;;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF---WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N-USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N-FPIRBHDGWMWJEP-UHFFFAOYSA-N-JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N-NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N--RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-UHFFFADPSC-IVQRFTXBCN-RYHBNJHYFV-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=ZAKJTZQSLUDNCBQNA-NUHFFFADPSCTJSA