RInChI=1.00.1S/C19H25N5O5/c1-10-7-23(18(28)29-19(2,3)4)9-13(10)22-15-12(16(20)25)6-21-24-8-11(17(26)27)5-14(15)24/h5-6,8,10,13,22H,7,9H2,1-4H3,(H2,20,25)(H,26,27)<>C21H29N5O5/c1-6-30-19(28)13-7-16-17(14(18(22)27)8-23-26(16)10-13)24-15-11-25(9-12(15)2)20(29)31-21(3,4)5/h7-8,10,12,15,24H,6,9,11H2,1-5H3,(H2,22,27)!Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1<>C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/d-

RAuxInfo=1.00.1/1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29/E:(2,3,4)(26,27)/rA:29CCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNNNNOOOOO/rB:;;;;;;;;s1s7;s5d8;s6;s9s10;d5;d12s14;s12;s11;;s2s3s4;d16;d6;s13s15;s7s9s18;s8s14s21;s16;d17;s17;d18;s18s19;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31/E:(3,4,5)/rA:31CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNNNNOOOOO/rB:;;;;s1;;;;;;s2s9;s7d10;s8;s11s12;d7;d14s16;s14;s13;;s3s4s5;d18;d8;s15s17;s9s11s20;s10s16s23;s18;d19;d20;s6s19;s20s21;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!1/N:1;2/rA:2Na+O-/rB:;/rC:;;<>0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)(3,4)/rA:5CCCCO/rB:s1;s1;s2;s3s4;/rC:;;;;;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-XBMQVQFJSNHPML-UHFFFAOYSA-N--UHRHNWVPOJDPQZ-UHFFFAOYSA-N-HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M--WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-XBMQVQFJSN-SYAUGEFUTM-WYURNTSHIV-NUHFF-MUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=SORUVPIUSZMAGAQVQ-MUHFFFADPSCTJSA