RInChI=1.00.1S/C10H8Br2O2/c1-14-10(13)3-2-7-4-8(11)6-9(12)5-7/h2-6H,1H3!C13H13BO3/c15-14(16)12-6-8-13(9-7-12)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,15-16H,10H2!ClH/h1H<>C36H30O4/c1-38-36(37)21-12-29-22-32(30-13-17-34(18-14-30)39-25-27-8-4-2-5-9-27)24-33(23-29)31-15-19-35(20-16-31)40-26-28-10-6-3-7-11-28/h2-24H,25-26H2,1H3<>C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2!H2O/h1H2/d+

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14/E:(4,5)(8,9)(11,12)/rA:14CCCCCCCCCCBrBrOO/rB:;d2;;;;s2d4s5;s4d6;d5s6;s3;s8;s9;d10;s1s10;/rC:;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17/E:(2,3)(4,5)(6,7)(8,9)(15,16)/rA:17CCCCCCCCCCCCCBOOO/rB:d1;s1;s2;d3;;;s6;d7;;d4s5s10;d6s7;d8s9;s12;s14;s14;s10s13;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1/rA:1Cl/rB:/rC:;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40/E:(2,3)(4,5,6,7)(8,9,10,11)(13,14,15,16)(17,18,19,20)(22,23)(25,26)(27,28)(30,31)(32,33)(34,35)(39,40)/rA:40CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOO/rB:;;d2;s2;d3;s3;s4;d5;s6;d7;;;;;;s13;d14;s15;d16;d12;;;;;;d8s9s25;d10s11s26;s12d22s23;d13s14;d15s16;s22d24s30;d23s24s31;d17s18;d19s20;s21;d36;s1s36;s25s34;s26s35;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)(3,4)/rA:5CCCCO/rB:s1;s1;s2;s3s4;/rC:;;;;;!0/N:1/rA:1O/rB:/rC:;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-RNYYKXMGUKTJFJ-UHFFFAOYSA-N-DMJHEIDWSIAXCS-UHFFFAOYSA-N-VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N--ZVZMASKWHREEET-UHFFFAOYSA-N--WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N-XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-FBJLVSVSUJ-ZVZMASKWHR-VUAZZERDFI-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=ZOVYZDGTNGTGNXPOZ-NUHFFFADPSCTJSA