RInChI=1.00.1S/C13H16ClN3O3/c14-13-15-11(17-3-5-18-6-4-17)10-12(16-13)20-9(7-19-10)8-1-2-8/h8-9H,1-7H2<>C13H17Cl2N3O3/c14-11-10(21-7-9(19)8-1-2-8)12(17-13(15)16-11)18-3-5-20-6-4-18/h8-9,19H,1-7H2!Na.H/q+1;-1<>C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/d-

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20/E:(1,2)(3,4)(5,6)/rA:20CCCCCCCCCCCCCClNNNOOO/rB:s1;;;s3;s4;;s1s2;s7s8;;d10;s10;;s13;s11d13;d12s13;s3s4s11;s5s6;s7s10;s9s12;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21/E:(1,2)(3,4)(5,6)/rA:21CCCCCCCCCCCCCClClNNNOOO/rB:s1;;;s3;s4;;s1s2;s7s8;;d10;s10;;s11;s13;s11d13;d12s13;s3s4s12;s9;s5s6;s7s10;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1;2/rA:2Na+H-/rB:;/rC:;;<>0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)(3,4)/rA:5CCCCO/rB:s1;s1;s2;s3s4;/rC:;;;;;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-BHKZCBJDGDAPKZ-UHFFFAOYSA-N--YKPWZSLHHGZLRF-UHFFFAOYSA-N-BZKBCQXYZZXSCO-UHFFFAOYSA-N--WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-BHKZCBJDGD-YJQXXJWWIL-WYURNTSHIV-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=LKFWBIXGORYLGISQC-NUHFFFADPSCTJSA