RInChI=1.00.1S/C2Cl6/c3-1(4,5)2(6,7)8!C5H3Br2N/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H!C9H18N.2ClH.Li.Mg/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10-8;;;;/h5-7H2,1-4H3;2*1H;;/q-1;;;+1;+2/p-2!ClH.H3N/h1H;1H3<>C5H2Br2ClN/c6-4-1-3(8)2-5(7)9-4/h1-2H<>C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2!C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/d+

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8/E:(1,2)(3,4,5,6,7,8)/rA:8CCClClClClClCl/rB:s1;s1;s1;s1;s2;s2;s2;/rC:;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8/E:(2,3)(4,5)(6,7)/rA:8CCCCCBrBrN/rB:d1;s1;s2;d3;s4;s5;d4s5;/rC:;;;;;;;;!1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;11;12;13;14/E:(1,2,3,4)(6,7)(8,9);;;;/CRV:10-1;;;;/rA:14CCCCCCCCCN-Cl-Cl-Li+Mg+2/rB:;;;;s5;s5;s1s2s6;s3s4s7;s8s9;;;;;/rC:;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1;2/rA:2ClN/rB:;/rC:;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9/E:(1,2)(4,5)(6,7)/rA:9CCCCCBrBrClN/rB:;d1s2;s1;d2;s4;s5;s3;d4s5;/rC:;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)(3,4)/rA:5CCCCO/rB:s1;s1;s2;s3s4;/rC:;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6/rA:6CCCCOO/rB:;s1;s2;d4;s3s4;/rC:;;;;;;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-VHHHONWQHHHLTI-UHFFFAOYSA-N-FEYDZHNIIMENOB-UHFFFAOYSA-N-JHBZAAACZVPPRQ-UHFFFAOYSA-L-NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N--ZDPXTYKMHYSMQW-UHFFFAOYSA-N--WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N-XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-FPJLOKXQQA-ZDPXTYKMHY-VVSDWJBHTA-LUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=HKHOAZBPRPRKQEKNJ-LUHFFFADPSCTJSA