RInChI=1.00.1S/C16H13N3O2/c1-10-6-14(4-5-17-10)19-15-8-13-7-11(16(20)21)2-3-12(13)9-18-15/h2-9H,1H3,(H,20,21)(H,17,18,19)<>C17H15N3O2/c1-11-7-15(5-6-18-11)20-16-9-14-8-12(17(21)22-2)3-4-13(14)10-19-16/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,20)!Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1<>C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2!H2O/h1H2/d-

RAuxInfo=1.00.1/1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21/E:(20,21)/rA:21CCCCCCCCCCCCCCCCNNNOO/rB:;d2;;d4;;;;;s1d6;s2d7;s3d9;s7d8s12;s4s6;s8;s11;s5s10;s9d15;d14s15;d16;s16;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22/rA:22CCCCCCCCCCCCCCCCCNNNOO/rB:;;d3;;d5;;;;;s1d7;s3d8;s4d10;s8d9s13;s5s7;s9;s12;s6s11;s10d16;d15s16;d17;s2s17;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!1/N:1;2/rA:2Li+O-/rB:;/rC:;;<>0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)(3,4)/rA:5CCCCO/rB:s1;s1;s2;s3s4;/rC:;;;;;!0/N:1/rA:1O/rB:/rC:;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-SETLZTYJVFUDQF-UHFFFAOYSA-N--AGXPNNDVFOGNTD-UHFFFAOYSA-N-WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M--WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N-XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-SETLZTYJVF-OOZNHOPZTG-VUAZZERDFI-NUHFF-MUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=MAYDYGRBRHKBPHDKL-MUHFFFADPSCTJSA