RInChI=1.00.1S/3K.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3!C4H12N2/c1-5-3-4-6-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3!C6H4BrFO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H!ClH/h1H<>C10H8FNO/c11-9-7-8(3-4-10(9)13)12-5-1-2-6-12/h1-7,13H<>C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3!Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1!H2O/h1H2/d+

RAuxInfo=1.00.1/1/N:1;2;3;4,5,6,7,8/E:;;;(1,2,3,4)/rA:8K+K+K+O-O-O-OP/rB:;;;;;;s4s5s6d7;/rC:;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6/E:(1,2)(3,4)(5,6)/rA:6CCCCNN/rB:;;s3;s1s3;s2s4;/rC:;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9/rA:9CCCCCCBrFO/rB:d1;;s1d3;s3;s2d5;s4;s5;s6;/rC:;;;;;;;;;!0/N:1/rA:1Cl/rB:/rC:;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13/E:(1,2)(5,6)/rA:13CCCCCCCCCCFNO/rB:s1;;d3;d1;d2;;s3d7;s7;s4d9;s9;s5s6s8;s10;/rC:;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)/rA:5CCCNO/rB:;;s1s2s3;d3;/rC:;;;;;!1/N:1;2/rA:2Cu+I-/rB:;/rC:;;!0/N:1/rA:1O/rB:/rC:;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K-KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N-RYVOZMPTISNBDB-UHFFFAOYSA-N-VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N--KKMFTFGRVDYTCN-UHFFFAOYSA-N--ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N-LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M-XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-MXFKZINUAV-KKMFTFGRVD-ZOBZCKSFOS-KUHFF-NUHFF-MUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=QXSFALFJIVZKOWTYF-JUHFFFADPSCTJSA