RInChI=1.00.1S/<>C10H15N6O.F6P/c1-14(2)10(15(3)4)17-16-9-8(12-13-16)6-5-7-11-9;1-7(2,3,4,5)6/h5-7H,1-4H3;/q+1;-1!C12H10F2N2O3/c1-2-18-12(17)11-15-10(19-16-11)6-7-8(13)4-3-5-9(7)14/h3-5H,2,6H2,1H3!C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3<>C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3!C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2!H2O/h1H2!Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/d-

RAuxInfo=1.00.1/<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17;18,19,20,21,22,23,24/E:(1,2,3,4)(14,15);(1,2,3,4,5,6)/CRV:17+1;7-1/rA:24CCCCCCCCCCNNNNNNO+FFFFFFP-/rB:;;;;d5;s5;s6;d8;;d7s9;s8;d12;s1s2s10;s3s4s10;s9s13;d10s16;;;;;;;s18s19s20s21s22s23;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19/E:(4,5)(8,9)(13,14)/rA:19CCCCCCCCCCCCFFNNOOO/rB:s1;;d3;s3;;s6;s4d7;d5s7;s6;;s11;s8;s9;d10s11;d11;d12;s2s12;s10s16;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9/E:(2,3,4,5)(7,8)/rA:9CCCCCCCCN/rB:;;;;s1;s2s3;s4s5;s6s7s8;/rC:;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)/rA:5CCCNO/rB:;;s1s2s3;d3;/rC:;;;;;!0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)(3,4)/rA:5CCCCO/rB:s1;s1;s2;s3s4;/rC:;;;;;!0/N:1/rA:1O/rB:/rC:;!1/N:1;2/rA:2Na+O-/rB:;/rC:;;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF---JNWBBCNCSMBKNE-UHFFFAOYSA-N-YVSXCLSCEQFKPV-UHFFFAOYSA-N-JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N--ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N-WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N-XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N-HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-UHFFFADPSC-VPVPAECZOY-UNQURSCVCO-NUHFF-NUHFF-MUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=GHTVSZBIHVGNGMZQI-MUHFFFADPSCTJSA