RInChI=1.00.1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2!C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)<>C5H9NO2.C3H8O3.H2O/c7-5(8)4-2-1-3-6-4;4-1-3(6)2-5;/h4,6H,1-3H2,(H,7,8);3-6H,1-2H2;1H2<>H2O/h1H2/d+

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6/E:(1,2)(4,5)/rA:6CCCOOO/rB:;s1s2;s1;s2;s3;/rC:;;;;;;!1/N:1,2,3,4,5,6,7,8/E:(7,8)/rA:8CCCCCNOO/rB:s1;s1;s2;s4;s3s4;d5;s5;/rC:;;;;;;;;<>1/N:1,2,3,4,5,6,7,8;9,10,11,12,13,14;15/E:(7,8);(1,2)(4,5);/rA:15CCCCCNOOCCCOOOO/rB:s1;s1;s2;s4;s3s4;d5;s5;;;s9s10;s9;s10;s11;;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1/rA:1O/rB:/rC:;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N-ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N--HWELHFIVLRIDDX-UHFFFAOYSA-N--XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-DDOOQIGQZL-HWELHFIVLR-XLYOFNOQVP-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=NQTKZTZDDLGOHZGBM-NUHFFFADPSCTJSA