RInChI=1.00.1S/C29H43N3O4S/c1-20(2)8-13-24-19-25(27(37-24)29(35)36)32(28(34)22-11-9-21(3)10-12-22)23-14-17-31(18-15-23)26(33)7-5-4-6-16-30/h19-23H,4-7,9-12,14-18,30H2,1-3H3,(H,35,36)<>C34H51N3O6S/c1-23(2)11-16-27-22-28(30(44-27)32(40)41)37(31(39)25-14-12-24(3)13-15-25)26-17-20-36(21-18-26)29(38)10-8-7-9-19-35-33(42)43-34(4,5)6/h22-26H,7-10,12-15,17-21H2,1-6H3,(H,35,42)(H,40,41)<>C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/d-

RAuxInfo=1.00.1/1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37/E:(1,2)(9,10)(11,12)(14,15)(17,18)(35,36)/rA:37CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNNOOOOS/rB:;;;s4;s4;s5;;;;s9;s10;t8;;;s6;s14;s15;;s1s2s8;s3s9s10;s11s12;s14s15;s13d19;s19;s7;d25;s22;s27;s16;s17s18s26;s23s25s28;d26;d28;d29;s29;s24s27;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44/E:(1,2)(4,5,6)(12,13)(14,15)(17,18)(20,21)(40,41)/rA:44CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNNOOOOOOS/rB:;;;;;;s7;s7;s8;;;;s12;s13;t11;;;s9;s17;s18;;s1s2s11;s3s12s13;s14s15;s17s18;s16d22;s22;s10;d28;s25;s30;;s4s5s6;s19d33;s20s21s29;s26s28s31;d29;d31;d32;s32;s33;s33s34;s27s30;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6/rA:6CCCCOO/rB:;s1;s2;d4;s3s4;/rC:;;;;;;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-WZASXXCHBMJRBL-UHFFFAOYSA-N--RVZKSWYLWIMNMR-UHFFFAOYSA-N--XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-WZASXXCHBM-RVZKSWYLWI-XEKOWRVHYA-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=NRKPNDSBEFUMGIYIM-NUHFFFADPSCTJSA