RInChI=1.00.1S/C12H15NO2S/c1-12(2,3)6-5-8-7-9(13)10(16-8)11(14)15-4/h7H,13H2,1-4H3!C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)!C5H6N2O/c1-7-3-2-6-5(7)4-8/h2-4H,1H3!C6H10BO6.Na/c1-4(8)11-7(12-5(2)9)13-6(3)10;/h7H,1-3H3;/q-1;+1!CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1<>C17H21N3O2S/c1-17(2,3)7-6-12-10-13(15(23-12)16(21)22-5)19-11-14-18-8-9-20(14)4/h8-10,19H,11H2,1-5H3<>C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2/d+

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16/E:(1,2,3)/rA:16CCCCCCCCCCCCNOOS/rB:;;;;t5;;s5d7;s7;d9;s10;s1s2s3s6;s9;d11;s4s11;s8s10;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;!1/N:1,2,3,4/E:(3,4)/rA:4CCOO/rB:s1;d2;s2;/rC:;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8/rA:8CCCCCNNO/rB:;d2;;s4;s2d5;s1s3s5;d4;/rC:;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13;14/E:(1,2,3)(4,5,6)(8,9,10)(11,12,13);/CRV:7-1;/rA:14CCCCCCB-OOOOOONa+/rB:;;s1;s2;s3;;d4;d5;d6;s4s7;s5s7;s6s7;;/rC:;;;;;;;;;;;;;;!1/N:1,2,3,4;5/E:(2,3,4);/rA:5COO-ONa+/rB:d1;s1;s1;;/rC:;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23/E:(1,2,3)/rA:23CCCCCCCCCCCCCCCCCNNNOOS/rB:;;;;;t6;;d8;;;s6d10;s10;s11;d13;s15;s1s2s3s7;s8d14;s11s13;s4s9s14;d16;s5s16;s12s15;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4/E:(1,2)(3,4)/rA:4CCClCl/rB:s1;s1;s2;/rC:;;;;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-MDDXNVPRRYHPMO-UHFFFAOYSA-N-QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N-UEBFLTZXUXZPJO-UHFFFAOYSA-N-HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N-UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M--BQUWXIMAUAYASI-UHFFFAOYSA-N--WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-FQFKZQHBDK-BQUWXIMAUA-WSLDOOZREJ-MUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=HRMDHXHYUDOWKPWSF-MUHFFFADPSCTJSA