RInChI=1.00.1S/C16H36N.FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1!C3H4O2/c4-3-1-5-2-3/h1-2H2!C4H9F3Si/c1-8(2,3)4(5,6)7/h1-3H3<>C4H5F3O2/c5-4(6,7)3(8)1-9-2-3/h8H,1-2H2<>C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/d+

RAuxInfo=1.00.1/1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17;18/E:(1,2,3,4)(5,6,7,8)(9,10,11,12)(13,14,15,16);/CRV:17+1;/rA:18CCCCCCCCCCCCCCCCN+F-/rB:;;;s1;s2;s3;s4;s5;s6;s7;s8;s9;s10;s11;s12;s13s14s15s16;;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)/rA:5CCCOO/rB:;s1s2;d3;s1s2;/rC:;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8/E:(1,2,3)(5,6,7)/rA:8CCCCFFFSi/rB:;;;s4;s4;s4;s1s2s3s4;/rC:;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9/E:(1,2)(5,6,7)/rA:9CCCCFFFOO/rB:;s1s2;s3;s4;s4;s4;s3;s1s2;/rC:;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)(3,4)/rA:5CCCCO/rB:s1;s1;s2;s3s4;/rC:;;;;;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M-ROADCYAOHVSOLQ-UHFFFAOYSA-N-MWKJTNBSKNUMFN-UHFFFAOYSA-N--DFMANELZPPUNRX-UHFFFAOYSA-N--WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-NZGJBKIEIC-DFMANELZPP-WYURNTSHIV-MUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=RNXJKNKFXSSFOHTXX-MUHFFFADPSCTJSA