RInChI=1.00.1S/C22H21N5O3/c1-25-20(29)12-26(22(25)30)10-14-4-6-16(7-5-14)17-8-9-19-21(18(17)13-28)23-24-27(19)11-15-2-3-15/h4-9,13,15H,2-3,10-12H2,1H3<>C23H23N5O2/c1-3-18-19(10-11-20-22(18)24-25-28(20)13-16-4-5-16)17-8-6-15(7-9-17)12-27-14-21(29)26(2)23(27)30/h3,6-11,16H,1,4-5,12-14H2,2H3!CH4O/c1-2/h2H,1H3<>CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/d-

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30/E:(2,3)(4,5)(6,7)/rA:30CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNNNNOOO/rB:;s2;;;s4;d5;;d8;;;;;d4s5s10;s2s3s11;d6s7;s8s16;s13d17;s9;s12;s18d19;;s21;d23;s1s20s22;s10s12s22;s11s19s24;d13;d20;d22;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30/E:(4,5)(6,7)(8,9)/rA:30CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNNNNOO/rB:;d1;;s4;;;s6;d7;;s10;;;;d6s7s12;s4s5s13;d8s9;s3;d10s17s18;d11;s14;d18s20;;s22;d24;s2s21s23;s12s14s23;s13s20s25;d21;d23;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2/rA:2CO/rB:s1;/rC:;;<>0/N:1,2,3/E:(2,3)/rA:3CClCl/rB:s1;s1;/rC:;;;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-JABFHEJKYINGHF-UHFFFAOYSA-N--HPNCJDTXDVGJJS-UHFFFAOYSA-N-OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N--YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-JABFHEJKYI-OMFVJOSKCW-YMWUJEATGC-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=MUSVENLNHAGYLJOMT-NUHFFFADPSCTJSA