RInChI=1.00.1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3!C7H4Cl2N2/c8-6-1-4(11)2-7(9)5(6)3-10/h1-2H,11H2!CCl2S/c2-1(3)4<>C8H2Cl2N2S/c9-7-1-5(12-4-13)2-8(10)6(7)3-11/h1-2H<>C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/d+

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7/E:(1,2,3)(4,5,6)/rA:7CCCCCCN/rB:;;s1;s2;s3;s4s5s6;/rC:;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11/E:(1,2)(6,7)(8,9)/rA:11CCCCCCCClClNN/rB:;;d1s2;s3;s1d5;d2s5;s6;s7;t3;s4;/rC:;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4/E:(2,3)/rA:4CClClS/rB:s1;s1;d1;/rC:;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13/E:(1,2)(7,8)(9,10)/rA:13CCCCCCCCClClNNS/rB:;;;d1s2;s3;s1d6;d2s6;s7;s8;t3;d4s5;d4;/rC:;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6/E:(1,2,3,4,5,6)/rA:6CCCCCC/rB:d1;s1;s2;d3;d4s5;/rC:;;;;;;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N-UHBYXDGSKJEABP-UHFFFAOYSA-N-ZWZVWGITAAIFPS-UHFFFAOYSA-N--VILHPOAJVRENRY-UHFFFAOYSA-N--UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-UYKLNRDUMX-VILHPOAJVR-UHOVQNZJYS-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=MEJVTWBKVCDONJIFF-NUHFFFADPSCTJSA