RInChI=1.00.1S/C10H10N2/c11-6-8-3-4-9(12)5-10(8)7-1-2-7/h3-5,7H,1-2,12H2<>C10H8N2O2/c11-6-8-3-4-9(12(13)14)5-10(8)7-1-2-7/h3-5,7H,1-2H2!CH4O/c1-2/h2H,1H3!ClH.H3N/h1H;1H3<>Fe!H2O/h1H2/d-

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12/E:(1,2)/rA:12CCCCCCCCCCNN/rB:s1;;d3;;;s1s2;s3s6;s4d5;s5s7d8;t6;s9;/rC:;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14/E:(1,2)(13,14)/CRV:12.5/rA:14CCCCCCCCCCNNOO/rB:s1;;d3;;;s1s2;s3s6;s4d5;s5s7d8;t6;s9;d12;d12;/rC:;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2/rA:2CO/rB:s1;/rC:;;!0/N:1;2/rA:2ClN/rB:;/rC:;;<>0/N:1/rA:1Fe/rB:/rC:;!0/N:1/rA:1O/rB:/rC:;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-OIEVZQHMTSQAIT-UHFFFAOYSA-N--VUGARNAHLPQMTA-UHFFFAOYSA-N-OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N-NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N--XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N-XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-OIEVZQHMTS-UNFZYHONRI-CCPVIGDHWD-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=ZWLCTPCAOZQDAUPRW-NUHFFFADPSCTJSA