RInChI=1.00.1S/C13H16BrN5O.HI/c1-7-3-16-5-10(7)18-12-9(13(15)20)4-17-19-6-8(14)2-11(12)19;/h2,4,6-7,10,16,18H,3,5H2,1H3,(H2,15,20);1H!C3H3NO2/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H,5,6)!C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3!ClH/h1H<>C16H17BrN6O2/c1-9-6-22(14(24)2-3-18)8-12(9)21-15-11(16(19)25)5-20-23-7-10(17)4-13(15)23/h4-5,7,9,12,21H,2,6,8H2,1H3,(H2,19,25)<>C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3!H2O/h1H2/d+

RAuxInfo=1.00.1/1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20;21/rA:21CCCCCCCCCCCCCBrNNNNNOI/rB:;;;;;s1s3;s2d6;s4;s5s7;d2;d9s11;s9;s8;d13;s3s5;d4;s10s12;s6s11s17;s13;;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!1/N:1,2,3,4,5,6/E:(5,6)/rA:6CCCNOO/rB:s1;s1;t2;d3;s3;/rC:;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9/E:(2,3,4,5)(7,8)/rA:9CCCCCCCCN/rB:;;;;s1;s2s3;s4s5;s6s7s8;/rC:;;;;;;;;;!0/N:1/rA:1Cl/rB:/rC:;<>1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25/rA:25CCCCCCCCCCCCCCCCBrNNNNNNOO/rB:;s2;;;;;;s1s6;s4d7;s5;s8s9;d4;s2;d11s13;s11;s10;t3;d16;d5;s12s15;s6s8s14;s7s13s20;d14;s16;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)/rA:5CCCNO/rB:;;s1s2s3;d3;/rC:;;;;;!0/N:1/rA:1O/rB:/rC:;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-IXLLQBBVOGSZJV-UHFFFAOYSA-N-MLIREBYILWEBDM-UHFFFAOYSA-N-JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N-VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N--ACPFNDDEYAGNON-UHFFFAOYSA-N--ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N-XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-IVGVVZVIEI-ACPFNDDEYA-ZXNRYDSUCL-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=UFRAPYDWAZGNRJNCZ-NUHFFFADPSCTJSA