RInChI=1.00.1S/C11H13NS/c1-11(2,3)9-5-4-6-10(7-9)12-8-13/h4-7H,1-3H3!CH2N2/c2-1-3/h2H2!CH3I/c1-2/h1H3!CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1<>C13H17N3S/c1-13(2,3)10-6-5-7-11(8-10)16-12(17-4)15-9-14/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)/d+

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13/E:(1,2,3)/rA:13CCCCCCCCCCCNS/rB:;;;d4;s4;;;s5d7;d6s7;s1s2s3s9;d8s10;d8;/rC:;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3/rA:3CNN/rB:s1;t1;/rC:;;;!0/N:1,2/rA:2CI/rB:s1;/rC:;;!0/N:1,2;3/CRV:2-1;/rA:3CO-Na+/rB:s1;;/rC:;;;<>1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17/E:(1,2,3)/rA:17CCCCCCCCCCCCCNNNS/rB:;;;;d5;s5;;;s6d8;d7s8;;s1s2s3s10;t9;s9d12;s11s12;s4s12;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-JSDYQPUPSLXYCV-UHFFFAOYSA-N-XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N-INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N-WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N--MTSCNZVEMYOACN-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-NGEPKHSXNJ-MTSCNZVEMY-UHFFFADPSC-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=XPMBKKQVANOANDVOP-NUHFFFADPSCTJSA