RInChI=1.00.1S/C21H29BrIN3O3/c1-13(26(15-7-8-15)20(27)29-21(2,3)4)14-11-16(23)18-17(12-14)25(24-19(18)22)9-6-10-28-5/h11-13,15H,6-10H2,1-5H3!C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3<>C21H31N3O3/c1-15(24(18-9-10-18)20(25)27-21(2,3)4)16-7-8-17-14-22-23(19(17)13-16)11-6-12-26-5/h7-8,13-15,18H,6,9-12H2,1-5H3<>C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2!Pd/d+

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29/E:(2,3,4)(7,8)/rA:29CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBrINNNOOO/rB:;;;;;;s7;s6;s6;;;s1;d11s12s13;s7s8;s11;d12;d16s17;s18;;s2s3s4;s19;s16;d19;s9s17s24;s13s15s20;d20;s5s10;s20s21;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9/E:(2,3,4,5)(7,8)/rA:9CCCCCCCCN/rB:;;;;s1;s2s3;s4s5;s6s7s8;/rC:;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27/E:(2,3,4)(9,10)/rA:27CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNNOOO/rB:;;;;;;d7;;s9;s6;s6;;;s1;s7d13s15;s8s14;s9s10;s13d17;;s2s3s4;d14;s11s19s22;s15s18s20;d20;s5s12;s20s21;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6/E:(1,2,3,4)(5,6)/rA:6CCCCOO/rB:s1;;s3;s1s3;s2s4;/rC:;;;;;;!0/N:1/rA:1Pd/rB:/rC:;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-VGFLDXKIIVTPCK-UHFFFAOYSA-N-JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N--IZABXZPOQVKXOW-UHFFFAOYSA-N--RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N-KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-MILVWEYECF-IZABXZPOQV-ZWWPUVJQJW-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=LYCNSQFYNMMLDJAOS-NUHFFFADPSCTJSA