RInChI=1.00.1S/C19H21N5O/c20-19(25)16-11-22-24-12-14(13-5-2-1-3-6-13)9-17(24)18(16)23-15-7-4-8-21-10-15/h1-3,5-6,9,11-12,15,21,23H,4,7-8,10H2,(H2,20,25)<>C24H29N5O3/c1-24(2,3)32-23(31)28-11-7-10-18(15-28)27-21-19(22(25)30)13-26-29-14-17(12-20(21)29)16-8-5-4-6-9-16/h4-6,8-9,12-14,18,27H,7,10-11,15H2,1-3H3,(H2,25,30)!C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2!ClH/h1H/d-

RAuxInfo=1.00.1/1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25/E:(2,3)(5,6)/rA:25CCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNNNNO/rB:d1;s1;;s2;d3;s4;s4;;;;;d5s6;s9d12s13;s7s10;s11;d9;d16s17;s16;d19;s8s10;d11;s15s18;s12s17s22;s19;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32/E:(1,2,3)(5,6)(8,9)/rA:32CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNNNNOOO/rB:;;;d4;s4;;s5;d6;s7;s7;;;;;d8s9;s12d14s16;s10s15;s13;d12;d19s20;s19;;s1s2s3;d22;d13;s18s21;s11s15s23;s14s20s26;s22;d23;s23s24;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6/E:(1,2,3,4)(5,6)/rA:6CCCCOO/rB:s1;;s3;s1s3;s2s4;/rC:;;;;;;!0/N:1/rA:1Cl/rB:/rC:;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-RFTYYGFGZYEHHU-UHFFFAOYSA-N--DQZNKIHTMLINCB-UHFFFAOYSA-N-RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N-VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-RFTYYGFGZY-WPPNFRYNEX-UHFFFADPSC-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=XKZQWVGAGKGICFHTO-NUHFFFADPSCTJSA