RInChI=1.00.1S/C12H19NO2/c1-6-8-10-13(9-7-2)11(14)15-12(3,4)5/h7H,2,9-10H2,1,3-5H3!C5H11NO2/c1-6(7)2-4-8-5-3-6/h2-5H2,1H3<>C13H19NO3/c1-8-10-7-14(6-9(10)5-11(8)15)12(16)17-13(2,3)4/h9H,5-7H2,1-4H3<>CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/d+

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15/E:(3,4,5)/rA:15CCCCCCCCCCCCNOO/rB:;;;;s1;d2;t6;s7;s8;;s3s4s5;s9s10s11;d11;s11s12;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8/E:(2,3)(4,5)/rA:8CCCCCNOO/rB:;;s2;s3;s1s2s3;d6;s4s5;/rC:;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17/E:(2,3,4)/rA:17CCCCCCCCCCCCCNOOO/rB:;;;;;;s1;s5s6;s7d8s9;s5s8;;s2s3s4;s6s7s12;d11;d12;s12s13;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3/E:(2,3)/rA:3CClCl/rB:s1;s1;/rC:;;;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-OUVDNNRZBNOZIF-UHFFFAOYSA-N-LFTLOKWAGJYHHR-UHFFFAOYSA-N--SXYYHVKKVASIKY-UHFFFAOYSA-N--YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-HLUBQHMSIY-SXYYHVKKVA-YMWUJEATGC-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=VEAKAUZDYGLEPYWPV-NUHFFFADPSCTJSA