RInChI=1.00.1S/C10H15N6O.F6P/c1-14(2)10(15(3)4)17-16-9-8(12-13-16)6-5-7-11-9;1-7(2,3,4,5)6/h5-7H,1-4H3;/q+1;-1!C21H15Cl3F3NO4/c22-14-5-13(6-15(23)17(14)24)20(21(25,26)27)9-16(28-32-20)10-1-3-12(4-2-10)19(31)7-11(8-19)18(29)30/h1-6,11,31H,7-9H2,(H,29,30)!C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3!C6H5N3O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9/h1-4,10H!C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3<>C23H20Cl3F3N2O3/c1-31(2)20(32)13-9-21(33,10-13)14-5-3-12(4-6-14)18-11-22(34-30-18,23(27,28)29)15-7-16(24)19(26)17(25)8-15/h3-8,13,33H,9-11H2,1-2H3<>C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3!C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2!C5H12.CHCl3/c1-3-5-4-2;2-1(3)4/h3-5H2,1-2H3;1H/d+

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17;18,19,20,21,22,23,24/E:(1,2,3,4)(14,15);(1,2,3,4,5,6)/CRV:17+1;7-1/rA:24CCCCCCCCCCNNNNNNO+FFFFFFP-/rB:;;;;d5;s5;s6;d8;;d7s9;s8;d12;s1s2s10;s3s4s10;s9s13;d10s16;;;;;;;s18s19s20s21s22s23;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32/E:(1,2)(3,4)(5,6)(7,8)(14,15)(22,23)(25,26,27)(29,30)/rA:32CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCClClClFFFNOOOO/rB:;s1;d2;;;;;;d1s2;s7s8;d3s4;d5s6;s5;d6;s9s10;d14s15;s11;s7s8s12;s9s13;s20;s14;s15;s17;s21;s21;s21;d16;d18;s18;s19;s20s28;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3/E:(1,2)/rA:3CCN/rB:;s1s2;/rC:;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10/rA:10CCCCCCNNNO/rB:d1;s1;s2;d3;d4s5;s5;d7;s6s8;s9;/rC:;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9/E:(2,3,4,5)(7,8)/rA:9CCCCCCCCN/rB:;;;;s1;s2s3;s4s5;s6s7s8;/rC:;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34/E:(1,2)(3,4)(5,6)(7,8)(9,10)(16,17)(24,25)(27,28,29)/rA:34CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCClClClFFFNNOOO/rB:;;;s3;d4;;;;;;d3s4;s9s10;d5s6;d7s8;s7;d8;s11s12;d16s17;s13;s9s10s14;s11s15;s22;s16;s17;s19;s23;s23;s23;d18;s1s2s20;d20;s21;s22s30;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)/rA:5CCCNO/rB:;;s1s2s3;d3;/rC:;;;;;!0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)(3,4)/rA:5CCCCO/rB:s1;s1;s2;s3s4;/rC:;;;;;!0/N:1,2,3,4,5;6,7,8,9/E:(1,2)(3,4);(2,3,4)/rA:9CCCCCCClClCl/rB:;s1;s2;s3s4;;s6;s6;s6;/rC:;;;;;;;;;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-JNWBBCNCSMBKNE-UHFFFAOYSA-N-ARQAHHJULBJBQY-UHFFFAOYSA-N-ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N-ASOKPJOREAFHNY-UHFFFAOYSA-N-JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N--QVZMLWKBUHNSRS-UHFFFAOYSA-N--ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N-WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N-HIRGQGZZYOYRGV-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-WWOQVXHWFV-QVZMLWKBUH-AYWRTVGYSH-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=ZTEBIKGKUZHNFQNLM-NUHFFFADPSCTJSA