RInChI=1.00.1S/C2H4Cl2/c1-2(3)4/h2H,1H3!C6H7BrN2O2/c1-11-6(10)5-2-4(7)3-9(5)8/h2-3H,8H2,1H3!C7H13NO2/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7H,3-5H2,1-2H3!C9H16N2/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1/h1-8H2!CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)<>C8H4BrN3O/c9-6-1-7-8(13)5(2-10)3-11-12(7)4-6/h1,3-4,13H<>C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3!C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3!CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/d+

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4/E:(3,4)/rA:4CCClCl/rB:s1;s2;s2;/rC:;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11/rA:11CCCCCCBrNNOO/rB:;;s2d3;d2;s5;s4;;s3s5s8;d6;s1s6;/rC:;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10/E:(1,2)(3,4)(9,10)/rA:10CCCCCCCNOO/rB:;s1;s2;;s5;s5;t6;s3s7;s4s7;/rC:;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11/rA:11CCCCCCCCCNN/rB:s1;s1;;s2;s4;s3;s4;s5;s6d9;s7s8s9;/rC:;;;;;;;;;;;!1/N:1,2,3,4,5/E:(2,3,4)/CRV:5.6/rA:5COOOS/rB:;;;s1s2d3d4;/rC:;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13/rA:13CCCCCCCCBrNNNO/rB:;;;s2s3;s1d4;d1;d5s7;s6;t2;d3;s4s7s11;s8;/rC:;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3/rA:3CCO/rB:s1;s2;/rC:;;;!0/N:1,2,3,4/E:(1,2)/rA:4CCCO/rB:;s1s2;s3;/rC:;;;;!0/N:1,2,3/E:(2,3)/rA:3CClCl/rB:s1;s1;/rC:;;;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-SCYULBFZEHDVBN-UHFFFAOYSA-N-ACXDDRPCBGQPBV-UHFFFAOYSA-N-WBOXEOCWOCJQNK-UHFFFAOYSA-N-GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N-AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N--DVIVVUSUTCHYGA-UHFFFAOYSA-N--LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N-KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N-YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-HYSWKPNSLZ-DVIVVUSUTC-LGJJAHFHIF-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=JPKKIHAOBZVCCQRTI-NUHFFFADPSCTJSA