RInChI=1.00.1S/C10H15NO2/c1-9(2)7(8(12)13)4-5-10(9,3)6-11/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,12,13)!C12H10N3OP/c13-14-15-17(16,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H!C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3!C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2<>C17H22N2O2/c1-16(2)14(9-10-17(16,3)12-18)19-15(20)21-11-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-11H2,1-3H3,(H,19,20)<>C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2!C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3!C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/d+

RAuxInfo=1.00.1/1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13/E:(1,2)(12,13)/rA:13CCCCCCCCCCNOO/rB:;;;s4;;s4;s7;s1s2s7;s3s5s6s9;t6;d8;s8;/rC:;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17/E:(1,2)(3,4,5,6)(7,8,9,10)(11,12)/CRV:14.5/rA:17CCCCCCCCCCCCN-N+NOP/rB:;d1;s1;d2;s2;s3;d4;s5;d6;d7s8;d9s10;;d13;d14;;s11s12s15d16;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7/E:(1,2,3)(4,5,6)/rA:7CCCCCCN/rB:;;s1;s2;s3;s4s5s6;/rC:;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8/E:(2,3)(4,5)/rA:8CCCCCCCO/rB:d1;s1;s2;d3;;d4s5s6;s6;/rC:;;;;;;;;<>1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21/E:(1,2)(5,6)(7,8)/rA:21CCCCCCCCCCCCCCCCCNNOO/rB:;;;d4;s4;s5;d6;;s9;;;d7s8s11;s9;;s1s2s14;s3s10s12s16;t12;s14d15;s15;s11s15;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)(3,4)/rA:5CCCCO/rB:s1;s1;s2;s3s4;/rC:;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6/rA:6CCCCOO/rB:;s1;s2;d4;s3s4;/rC:;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7/E:(3,4)(5,6)/rA:7CCCCCCC/rB:;d2;s2;s3;d4;s1d5s6;/rC:;;;;;;;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-HWWZYBSVRGPTFA-UHFFFAOYSA-N-MKRTXPORKIRPDG-UHFFFAOYSA-N-ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N-WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N--SQNAIIJXZRGSLM-UHFFFAOYSA-N--WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N-XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N-YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-VZCSMLATOV-SQNAIIJXZR-SNTXRYZDWK-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=TTYQQWQCHVOLGQHTM-NUHFFFADPSCTJSA