RInChI=1.00.1S/C7H8ClNO2S/c1-12(10,11)7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,9H2,1H3!CCl2S/c2-1(3)4!CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2!ClH/h1H<>C8H6ClNO2S2/c1-14(11,12)8-3-2-6(10-5-13)4-7(8)9/h2-4H,1H3<>CH2Cl2/c2-1-3/h1H2!H2O/h1H2/d+

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12/E:(10,11)/CRV:12.6/rA:12CCCCCCCClNOOS/rB:;d2;;s2d4;s4;s3d6;s6;s5;;;s1s7d10d11;/rC:;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4/E:(2,3)/rA:4CClClS/rB:s1;s1;d1;/rC:;;;;!1/N:1,2,3,4;5/E:(2,3,4);/rA:5COO-O-Ca+2/rB:d1;s1;s1;;/rC:;;;;;!0/N:1/rA:1Cl/rB:/rC:;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14/E:(11,12)/CRV:14.6/rA:14CCCCCCCCClNOOSS/rB:;d2;;;s2d4;s4;s3d7;s7;d5s6;;;d5;s1s8d11d12;/rC:;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3/E:(2,3)/rA:3CClCl/rB:s1;s1;/rC:;;;!0/N:1/rA:1O/rB:/rC:;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-VBEZMRJLMPYKBT-UHFFFAOYSA-N-ZWZVWGITAAIFPS-UHFFFAOYSA-N-VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L-VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N--DBZLWFVRCYBLPW-UHFFFAOYSA-N--YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N-XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-DAVIOZWORA-DBZLWFVRCY-LEKFFBIZBV-LUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=VYYCZBDTRAWEPSHGX-LUHFFFADPSCTJSA