RInChI=1.00.1S/C22H31N5O5/c1-20(2,3)32-19(31)26-22(6)8-7-15(21(22,4)5)25-16-13(17(23)28)10-24-27-11-12(18(29)30)9-14(16)27/h9-11,15,25H,7-8H2,1-6H3,(H2,23,28)(H,26,31)(H,29,30)<>C24H35N5O5/c1-8-33-20(31)14-11-16-18(15(19(25)30)12-26-29(16)13-14)27-17-9-10-24(7,23(17,5)6)28-21(32)34-22(2,3)4/h11-13,17,27H,8-10H2,1-7H3,(H2,25,30)(H,28,32)!Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1<>C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2!CH4O/c1-2/h2H,1H3/d-

RAuxInfo=1.00.1/1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32/E:(1,2,3)(4,5)(29,30)/rA:32CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNNNNOOOOO/rB:;;;;;;s7;;;;s9d11;s10;d9;s7;d13s14;s13;s12;;s1s2s3;s4s5s15;s6s8s21;d17;d10;s15s16;d19s22;s11s14s24;s17;d18;s18;s19;s19s20;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34/E:(2,3,4)(5,6)/rA:34CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNNNNOOOOO/rB:;;;;;;s1;;s9;;;;s11d13;s12;d11;s9;d15s16;s15;s14;;s2s3s4;s5s6s17;s7s10s23;d19;d12;s17s18;d21s24;s13s16s26;s19;d20;s21;s8s20;s21s22;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!1/N:1;2/rA:2Na+O-/rB:;/rC:;;<>0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)(3,4)/rA:5CCCCO/rB:s1;s1;s2;s3s4;/rC:;;;;;!0/N:1,2/rA:2CO/rB:s1;/rC:;;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-HLRXVVDKSLFWHW-UHFFFAOYSA-N--RKRIJBLIFNVTSV-UHFFFAOYSA-N-HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M--WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N-OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-HLRXVVDKSL-MFOGLILTER-AEBDTOBOQU-NUHFF-MUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=HLMDFWSFSJTTGFLSM-MUHFFFADPSCTJSA