RInChI=1.00.1S/C14H13NO/c1-16-14-10-6-5-9-13(14)15-11-12-7-3-2-4-8-12/h2-11H,1H3<>C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H!C7H9NO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,8H2,1H3!H2O/h1H2<>C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/d-

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16/E:(3,4)(7,8)/rA:16CCCCCCCCCCCCCCNO/rB:;d2;s2;;d5;s3;d4;s5;s6;;d7s8s11;d9;d10s13;d11s13;s1s14;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8/E:(2,3)(4,5)/rA:8CCCCCCCO/rB:d1;s1;s2;d3;;d4s5s6;d6;/rC:;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9/rA:9CCCCCCCNO/rB:;d2;s2;s3;d4;d5s6;s6;s1s7;/rC:;;;;;;;;;!0/N:1/rA:1O/rB:/rC:;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7/E:(3,4)(5,6)/rA:7CCCCCCC/rB:;d2;s2;s3;d4;s1d5s6;/rC:;;;;;;;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-KQNRCALZUDYSKP-UHFFFAOYSA-N--HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N-VMPITZXILSNTON-UHFFFAOYSA-N-XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N--YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-KQNRCALZUD-IBJUQYXIHM-YXFVVABEGX-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=ZYKNDZSXKTVCGDAMS-NUHFFFADPSCTJSA