RInChI=1.00.1S/C10H16O4/c1-9(2)6(7(11)12)4-5-10(9,3)8(13)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)<>C12H20O4/c1-11(2)8(9(13)15-4)6-7-12(11,3)10(14)16-5/h8H,6-7H2,1-5H3!Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1<>CH4O/c1-2/h2H,1H3/d-

RAuxInfo=1.00.1/1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14/E:(1,2)(11,12)(13,14)/rA:14CCCCCCCCCCOOOO/rB:;;;s4;s4;s6;;s1s2s6;s3s5s8s9;d7;s7;d8;s8;/rC:;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16/E:(1,2)/rA:16CCCCCCCCCCCCOOOO/rB:;;;;;s6;s6;s8;;s1s2s8;s3s7s10s11;d9;d10;s4s9;s5s10;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;!1/N:1;2/rA:2Na+O-/rB:;/rC:;;<>0/N:1,2/rA:2CO/rB:s1;/rC:;;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-LSPHULWDVZXLIL-UHFFFAOYSA-N--JTQKJWYDOXYYBH-UHFFFAOYSA-N-HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M--OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-LSPHULWDVZ-VXIIFPWZHI-OKKJLVBELU-NUHFF-MUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=ZQJFZHNMLSHGCNYNU-MUHFFFADPSCTJSA