RInChI=1.00.1S/C15H21NS/c1-14(2,3)11-7-12(15(4,5)6)9-13(8-11)16-10-17/h7-9H,1-6H3!CH2N2/c2-1-3/h2H2!CH3I/c1-2/h1H3!CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1<>C17H25N3S/c1-16(2,3)12-8-13(17(4,5)6)10-14(9-12)20-15(21-7)19-11-18/h8-10H,1-7H3,(H,19,20)/d+

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17/E:(1,2,3,4,5,6)(8,9)(11,12)(14,15)/rA:17CCCCCCCCCCCCCCCNS/rB:;;;;;;;;;d7s8;s7d9;d8s9;s1s2s3s11;s4s5s6s12;d10s13;d10;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3/rA:3CNN/rB:s1;t1;/rC:;;;!0/N:1,2/rA:2CI/rB:s1;/rC:;;!0/N:1,2;3/CRV:2-1;/rA:3CO-Na+/rB:s1;;/rC:;;;<>1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21/E:(1,2,3,4,5,6)(9,10)(12,13)(16,17)/rA:21CCCCCCCCCCCCCCCCCNNNS/rB:;;;;;;;;;;d8s9;s8d10;d9s10;;s1s2s3s12;s4s5s6s13;t11;s11d15;s14s15;s7s15;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-MYDKVLLDYRCVCA-UHFFFAOYSA-N-XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N-INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N-WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N--GMRRPZPFVDUFMK-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-ALZRINFAYC-GMRRPZPFVD-UHFFFADPSC-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=BKGYTHWXONBYPJXUR-NUHFFFADPSCTJSA