RInChI=1.00.1S/C8H15NO2/c1-11-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10/h7-8H,2-6H2,1H3!CN.K/c1-2;/q-1;+1!ClH.H3N/h1H;1H3<>C9H17N3O/c1-13-12-4-2-8(3-5-12)6-9(11)7-10/h8-9H,2-6,11H2,1H3<>H2O/h1H2!H3N/h1H3/d+

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11/E:(2,3)(5,6)/rA:11CCCCCCCCNOO/rB:;;;s2;s3;s4;s2s3s4;s5s6;d7;s1s9;/rC:;;;;;;;;;;;!0/N:1,2;3/CRV:1-1;/rA:3C-NK+/rB:t1;;/rC:;;;!0/N:1;2/rA:2ClN/rB:;/rC:;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13/E:(2,3)(4,5)/rA:13CCCCCCCCCNNNO/rB:;;s2;s3;;;s2s3s6;s6s7;t7;s9;s4s5;s1s12;/rC:;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1/rA:1O/rB:/rC:;!0/N:1/rA:1N/rB:/rC:;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-HLZFYWNXAVBQMV-UHFFFAOYSA-N-NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N-NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N--DLNHPIZNGIKUBV-UHFFFAOYSA-N--XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N-QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-FBNDRYUZQI-DLNHPIZNGI-NSHVVHTZAW-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=HECUZPBYFCKVPCWYH-NUHFFFADPSCTJSA