RInChI=1.00.1S/C18H14ClNO2/c19-15-8-6-14(7-9-15)16-10-11-20(17(16)18(21)22)12-13-4-2-1-3-5-13/h1-11H,12H2,(H,21,22)<>C20H18ClNO2/c1-2-24-20(23)19-18(16-8-10-17(21)11-9-16)12-13-22(19)14-15-6-4-3-5-7-15/h3-13H,2,14H2,1H3!C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2!Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1<>CH4O/c1-2/h2H,1H3/d-

RAuxInfo=1.00.1/1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22/E:(2,3)(4,5)(6,7)(8,9)(21,22)/rA:22CCCCCCCCCCCCCCCCCCClNOO/rB:d1;s1;s2;d3;;;s6;d7;;d10;;d4s5s12;d6s7;d8s9;s10s14;d16;s17;s15;s11s12s17;s18;d18;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24/E:(4,5)(6,7)(8,9)(10,11)/rA:24CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCClNOO/rB:s1;;d3;s3;s4;d5;;;s8;d9;;d12;;d6s7s14;d8s9;d10s11;s12s16;d18;s19;s17;s13s14s19;d20;s2s20;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)(3,4)/rA:5CCCCO/rB:s1;s1;s2;s3s4;/rC:;;;;;!1/N:1;2/rA:2Na+O-/rB:;/rC:;;<>0/N:1,2/rA:2CO/rB:s1;/rC:;;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-ALBLMBILACHODD-UHFFFAOYSA-N--QHHGYFUGJHAMTL-UHFFFAOYSA-N-WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N-HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M--OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-ALBLMBILAC-LYQKNBYGPB-OKKJLVBELU-NUHFF-MUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=YPBNZELJJLDNNXWKL-MUHFFFADPSCTJSA