RInChI=1.00.1S/C22H20N4O/c1-25(2)19-10-6-8-17(14-19)16-7-5-9-18(13-16)20-15-22(27)26(24-20)21-11-3-4-12-23-21/h3-15,27H,1-2H3<>C25H23N3O3/c1-25(2,3)31-24(29)30-23-17-21(27-28(23)22-11-7-8-16-26-22)20-14-12-19(13-15-20)18-9-5-4-6-10-18/h4-17H,1-3H3!C27H28N4O3/c1-27(2,3)34-26(32)33-25-18-23(29-31(25)24-14-6-7-15-28-24)21-12-8-10-19(16-21)20-11-9-13-22(17-20)30(4)5/h6-18H,1-5H3/d-

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27/E:(1,2)/rA:27CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNNNO/rB:;;d3;;;d5;d6;s5;s6;s3;s4;;;;s7d13;s8d14s16;d9s13;d10s14;s15s18;d11;d15;d12s21;d20;s1s2s19;s21s22s24;s22;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31/E:(1,2,3)(5,6)(9,10)(12,13)(14,15)/rA:31CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNNOOO/rB:;;;d4;s4;;d7;s5;d6;s7;;;s12;d13;s8;;d9s10;d12s13s18;d14s15;s17s20;d11;d17;;s1s2s3;d16s22;d21;s22s23s27;d24;s23s24;s24s25;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34/E:(1,2,3)(4,5)/rA:34CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNNNOOO/rB:;;;;;d6;;;d8;d9;s8;s9;s6;s7;;;;s10d16;s11d17s19;d12s16;d13s17;s18s21;d14;d18;;s1s2s3;d15s24;d23;s4s5s22;s24s25s29;d26;s25s26;s26s27;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-LHWJTLRZHONQDC-UHFFFAOYSA-N--BFFHBCQXGBJUSA-UHFFFAOYSA-N-RPPHPOHHBGMLAH-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-LHWJTLRZHO-UZNQJGQZKP-UHFFFADPSC-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=FATRHPSZSSKVTRLYV-NUHFFFADPSCTJSA