RInChI=1.00.1S/C25H30N2O3S/c1-17-7-9-19(10-8-17)23(28)27(16-18-6-5-13-26-15-18)21-14-20(11-12-25(2,3)4)31-22(21)24(29)30/h5-6,13-15,17,19H,7-10,16H2,1-4H3,(H,29,30)<>C26H32N2O3S/c1-18-8-10-20(11-9-18)24(29)28(17-19-7-6-14-27-16-19)22-15-21(12-13-26(2,3)4)32-23(22)25(30)31-5/h6-7,14-16,18,20H,8-11,17H2,1-5H3!C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2!ClH/h1H!Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1<>CH4O/c1-2/h2H,1H3!H2O/h1H2/d-

RAuxInfo=1.00.1/1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31/E:(2,3,4)(7,8)(9,10)(29,30)/rA:31CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNOOOS/rB:;;;;d5;;;s7;s8;;t11;s5;;;;s1s7s8;s6d15s16;s9s10;s11d14;s14;d21;s19;s22;s2s3s4s12;d13s15;s16s21s23;d23;d24;s24;s20s22;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32/E:(2,3,4)(8,9)(10,11)/rA:32CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNOOOS/rB:;;;;;d6;;;s8;s9;;t12;s6;;;;s1s8s9;s7d16s17;s10s11;s12d15;s15;d22;s20;s23;s2s3s4s13;d14s16;s17s22s24;d24;d25;s5s25;s21s23;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)(3,4)/rA:5CCCCO/rB:s1;s1;s2;s3s4;/rC:;;;;;!0/N:1/rA:1Cl/rB:/rC:;!1/N:1;2/rA:2Li+O-/rB:;/rC:;;<>0/N:1,2/rA:2CO/rB:s1;/rC:;;!0/N:1/rA:1O/rB:/rC:;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-CZEPGKYVYNHSLQ-UHFFFAOYSA-N--KAURSQHVWCCEGR-UHFFFAOYSA-N-WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N-VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N-WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M--OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N-XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-CZEPGKYVYN-HBLJCGUQMI-YADKBAOGLF-NUHFF-MUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=OMYUWKVVHRBXRPVLD-MUHFFFADPSCTJSA