RInChI=1.00.1S/C22H31NO3S/c1-14(2)23(20(24)16-9-7-15(3)8-10-16)18-13-17(11-12-22(4,5)6)27-19(18)21(25)26/h13-16H,7-10H2,1-6H3,(H,25,26)<>C23H33NO3S/c1-15(2)24(21(25)17-10-8-16(3)9-11-17)19-14-18(12-13-23(4,5)6)28-20(19)22(26)27-7/h14-17H,8-11H2,1-7H3!C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2!CH4O/c1-2/h2H,1H3!Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1<>H2O/h1H2/d-

RAuxInfo=1.00.1/1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27/E:(1,2)(4,5,6)(7,8)(9,10)(25,26)/rA:27CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNOOOS/rB:;;;;;;;s7;s8;;t11;;s1s2;s3s7s8;s9s10;s11d13;s13;d18;s16;s19;s4s5s6s12;s14s18s20;d20;d21;s21;s17s19;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28/E:(1,2)(4,5,6)(8,9)(10,11)/rA:28CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNOOOS/rB:;;;;;;;;s8;s9;;t12;;s1s2;s3s8s9;s10s11;s12d14;s14;d19;s17;s20;s4s5s6s13;s15s19s21;d21;d22;s7s22;s18s20;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)(3,4)/rA:5CCCCO/rB:s1;s1;s2;s3s4;/rC:;;;;;!0/N:1,2/rA:2CO/rB:s1;/rC:;;!1/N:1;2;3/rA:3Li+O-O/rB:;;/rC:;;;<>0/N:1/rA:1O/rB:/rC:;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-QZGDCCMKSRXDDS-UHFFFAOYSA-N--KARJVQPRLZOVOX-UHFFFAOYSA-N-WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N-OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N-GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M--XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-QZGDCCMKSR-PZBQTFHUQY-XLYOFNOQVP-NUHFF-MUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=FZNAZJCFRXTYOXHET-MUHFFFADPSCTJSA