RInChI=1.00.1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1!C18H32N2O4/c1-5-23-16(21)14-6-8-15(9-7-14)19-10-12-20(13-11-19)17(22)24-18(2,3)4/h14-15H,5-13H2,1-4H3!ClH/h1H!Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1<>C16H30N2O3/c1-16(2,3)21-15(20)18-10-8-17(9-11-18)14-6-4-13(12-19)5-7-14/h13-14,19H,4-12H2,1-3H3<>C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/d+

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1;2/CRV:1-1;/rA:2B-Li+/rB:;/rC:;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24/E:(2,3,4)(6,7)(8,9)(10,11)(12,13)/rA:24CCCCCCCCCCCCCCCCCCNNOOOO/rB:;;;s1;;;s6;s7;;;s10;s11;s6s7;s8s9;s14;;s2s3s4;s10s11s15;s12s13s17;d16;d17;s5s16;s17s18;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1/rA:1Cl/rB:/rC:;!1/N:1;2/rA:2Na+O-/rB:;/rC:;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21/E:(1,2,3)(4,5)(6,7)(8,9)(10,11)/rA:21CCCCCCCCCCCCCCCCNNOOO/rB:;;;;s4;s5;;;s8;s9;;s4s5s12;s6s7;;s1s2s3;s8s9s14;s10s11s15;s12;d15;s15s16;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)(3,4)/rA:5CCCCO/rB:s1;s1;s2;s3s4;/rC:;;;;;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N-CKMVRSNDFIFBIB-UHFFFAOYSA-N-VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N-HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M--YPUQASYXFSTASY-UHFFFAOYSA-N--WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-OVFKHWCYLA-YPUQASYXFS-WYURNTSHIV-MUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=HWEMKSVMZVOBQXFED-MUHFFFADPSCTJSA