RInChI=1.00.1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3!H2/h1H<>C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3<>C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2/d+

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11/E:(1,2)/rA:11CCCCCCCCCCO/rB:;;;d4;;s1s2;s3s4d6;s5s7;s6d9;s10;/rC:;;;;;;;;;;;!0/N:1/rA:1H/rB:/rC:;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11/E:(1,2)/rA:11CCCCCCCCCCO/rB:;;;s4;;s1s2;s3s4s6;s5s7;s6s9;d10;/rC:;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6/E:(1,2,3,4,5,6)/rA:6CCCCCC/rB:s1;s1;s2;s3;s4s5;/rC:;;;;;;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N-UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N--NFLGAXVYCFJBMK-UHFFFAOYSA-N--XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-RBNNLPJOTY-NFLGAXVYCF-XDTMQSROBM-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=VXQKZDPVQOZCTHPWR-NUHFFFADPSCTJSA