RInChI=1.00.1S/C12H15NO2S/c1-12(2,3)6-5-8-7-9(13)10(16-8)11(14)15-4/h7H,13H2,1-4H3!C8H13ClO/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3<>C20H27NO3S/c1-13-6-8-14(9-7-13)18(22)21-16-12-15(10-11-20(2,3)4)25-17(16)19(23)24-5/h12-14H,6-9H2,1-5H3,(H,21,22)<>C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2/d+

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16/E:(1,2,3)/rA:16CCCCCCCCCCCCNOOS/rB:;;;;t5;;s5d7;s7;d9;s10;s1s2s3s6;s9;d11;s4s11;s8s10;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10/E:(2,3)(4,5)/rA:10CCCCCCCCClO/rB:;;s2;s3;s1s2s3;s4s5;s7;s8;d8;/rC:;;;;;;;;;;<>1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25/E:(2,3,4)(6,7)(8,9)/rA:25CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNOOOS/rB:;;;;;;s6;s7;;t10;;s1s6s7;s8s9;s10d12;s12;d16;s14;s17;s2s3s4s11;s16d18;s18;d19;s5s19;s15s17;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4/E:(1,2)(3,4)/rA:4CCClCl/rB:s1;s1;s2;/rC:;;;;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-MDDXNVPRRYHPMO-UHFFFAOYSA-N-ODYARUXXIJYYNA-UHFFFAOYSA-N--ABWNOEXXCMPYOH-UHFFFAOYSA-N--WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-UQZJQHPCJH-ABWNOEXXCM-WSLDOOZREJ-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=WKLTUKMGIBPZPHJCV-NUHFFFADPSCTJSA