RInChI=1.00.1S/C14H21FO/c1-13(2,3)10-7-9(15)8-11(12(10)16)14(4,5)6/h7-8,16H,1-6H3<>C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3!C6H5FO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H<>H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)/d-

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16/E:(1,2,3,4,5,6)(7,8)(10,11)(13,14)/rA:16CCCCCCCCCCCCCCFO/rB:;;;;;;;d7s8;s7;d8;d10s11;s1s2s3s10;s4s5s6s11;s9;s12;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2,3)/rA:5CCCCO/rB:;;s1s2s3;s4;/rC:;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8/E:(1,2)(3,4)/rA:8CCCCCCFO/rB:;s1;d2;d1s2;d3s4;s5;s6;/rC:;;;;;;;;<>1/N:1,2,3,4,5/E:(1,2,3,4)/CRV:5.6/rA:5OOOOS/rB:;;;s1s2d3d4;/rC:;;;;;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-UMCMVLASLWXZIQ-UHFFFAOYSA-N--DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N-RHMPLDJJXGPMEX-UHFFFAOYSA-N--QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-UMCMVLASLW-CTLAMFDLZG-QAOWNCQODC-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=RZWWQOLRMHYORRHVN-NUHFFFADPSCTJSA