RInChI=1.00.1S/C13H13BrN2O2/c1-2-18-13(17)9-5-8-6-10(14)3-4-11(8)16-12(15)7-9/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,15,16)!C15H20BNO4/c1-14(2)15(3,4)21-16(20-14)11-5-7-12(8-6-11)17-9-10-19-13(17)18/h5-8H,9-10H2,1-4H3!C3H5NO2.BH3O2/c5-3-4-1-2-6-3;2-1-3/h1-2H2,(H,4,5);1-3H!CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2<>C22H21N3O4/c1-2-28-21(26)17-12-16-11-15(5-8-19(16)24-20(23)13-17)14-3-6-18(7-4-14)25-9-10-29-22(25)27/h3-8,11-12H,2,9-10,13H2,1H3,(H2,23,24)<>C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3!C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2!C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3!CH4O/c1-2/h2H,1H3!H2O/h1H2/d+

RAuxInfo=1.00.1/1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18/rA:18CCCCCCCCCCCCCBrNNOO/rB:s1;;d3;;;;s5s6;d5s7;s3d6;s4d8;s7;s9;s10;d12;s11s12;d13;s2s13;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21/E:(1,2,3,4)(5,6)(7,8)(14,15)(20,21)/rA:21CCCCCCCCCCCCCCCBNOOOO/rB:;;;;;s5;d6;;s9;d5s6;d7s8;;s1s2;s3s4s14;s11;s9s12s13;d13;s10s13;s14s16;s15s16;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!1/N:1,2,3,4,5,6;7,8,9/E:;(2,3)/rA:9CCCNOOBOO/rB:s1;;s1d3;s3;s2s3;;s7;s7;/rC:;;;;;;;;;!1/N:1,2,3,4;5;6/E:(2,3,4);;/rA:6COO-O-Cs+Cs+/rB:d1;s1;s1;;;/rC:;;;;;;<>1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29/E:(3,4)(6,7)/rA:29CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNNOOOO/rB:s1;;;;s3;d4;d5;;s9;;;;d3s4;s5d11s14;s11s12;d12s13;d6s7;s8d16;s13;s17;;d20;s19s20;s9s18s22;d21;d22;s2s21;s10s22;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3/rA:3CCO/rB:s1;s2;/rC:;;;!0/N:1,2,3,4,5,6/E:(1,2,3,4)(5,6)/rA:6CCCCOO/rB:s1;;s3;s1s3;s2s4;/rC:;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7/E:(3,4)(5,6)/rA:7CCCCCCC/rB:;d2;s2;s3;d4;s1d5s6;/rC:;;;;;;;!0/N:1,2/rA:2CO/rB:s1;/rC:;;!0/N:1/rA:1O/rB:/rC:;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-IXPNXVXHRMYNLR-UHFFFAOYSA-N-BKKKEKKTQNTYQM-UHFFFAOYSA-N-LERMAPQCAQZOPV-UHFFFAOYSA-N-FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L--KTTNOSKVALLOCL-UHFFFAOYSA-N--LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N-RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N-YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N-OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N-XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-MLXUFOWUBK-KTTNOSKVAL-JTOBGCVSQH-LUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=UGDHLSYDPVMNNRZTL-LUHFFFADPSCTJSA