RInChI=1.00.1S/<>C6H5N3O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9/h1-4,10H!C8H17N3.ClH/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3;/h4-7H2,1-3H3;1H!C8H7F3N2O2/c9-8(10,11)15-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13-14/h1-4,14H,(H2,12,13)<>C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3!H2O/h1H2/d-

RAuxInfo=1.00.1/<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10/rA:10CCCCCCNNNO/rB:d1;s1;s2;d3;d4s5;s5;d7;s6s8;s9;/rC:;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11;12/E:(2,3);/rA:12CCCCCCCCNNNCl/rB:;;s1;;s5;s5;;s4d8;s6d8;s2s3s7;;/rC:;;;;;;;;;;;;!1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15/E:(1,2)(3,4)(9,10,11)/rA:15CCCCCCCCFFFNNOO/rB:;s1;d2;d1s2;d3s4;s5;;s8;s8;s8;s7;d7;s13;s6s8;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)/rA:5CCCNO/rB:;;s1s2s3;d3;/rC:;;;;;!0/N:1/rA:1O/rB:/rC:;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF---ASOKPJOREAFHNY-UHFFFAOYSA-N-FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N-COHKFOZYLCDVRK-UHFFFAOYSA-N--ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N-XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-UHFFFADPSC-HBTQTBLAYJ-ZXNRYDSUCL-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=VHZSNJSBZIDAJQYZG-NUHFFFADPSCTJSA