RInChI=1.00.1S/C13H16ClN3O3/c14-13-15-11(17-3-5-18-6-4-17)10-12(16-13)20-9(7-19-10)8-1-2-8/h8-9H,1-7H2<>C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2!C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3!C9H8Cl2N2O2/c10-7-6-8(13-9(11)12-7)15-5(3-14-6)4-1-2-4/h4-5H,1-3H2/d-

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20/E:(1,2)(3,4)(5,6)/rA:20CCCCCCCCCCCCCClNNNOOO/rB:s1;;;s3;s4;;s1s2;s7s8;;d10;s10;;s13;s11d13;d12s13;s3s4s11;s5s6;s7s10;s9s12;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6/E:(1,2)(3,4)/rA:6CCCCNO/rB:;s1;s2;s1s2;s3s4;/rC:;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7/E:(1,2,3)(4,5,6)/rA:7CCCCCCN/rB:;;s1;s2;s3;s4s5s6;/rC:;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15/E:(1,2)/rA:15CCCCCCCCCClClNNOO/rB:s1;;s1s2;s3s4;;d6;s6;;s7;s9;s7d9;d8s9;s3s6;s5s8;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-BHKZCBJDGDAPKZ-UHFFFAOYSA-N--YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N-ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N-OYZQDRVFOLHCPT-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-BHKZCBJDGD-SQWLIEFAUN-UHFFFADPSC-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=XWJLMKZPWSLVTDLGX-NUHFFFADPSCTJSA