RInChI=1.00.1S/C25H26N2O5S/c1-26(22-4-3-5-23(14-22)32-2)33(30,31)24-12-10-20(11-13-24)19-8-6-18(7-9-19)15-27-16-21(17-27)25(28)29/h3-14,21H,15-17H2,1-2H3,(H,28,29)<>C26H28N2O5S/c1-27(23-5-4-6-24(15-23)32-2)34(30,31)25-13-11-21(12-14-25)20-9-7-19(8-10-20)16-28-17-22(18-28)26(29)33-3/h4-15,22H,16-18H2,1-3H3!Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1<>C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2!H2O/h1H2/d-

RAuxInfo=1.00.1/1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33/E:(6,7)(8,9)(10,11)(12,13)(16,17)(28,29)(30,31)/CRV:33.6/rA:33CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNOOOOOS/rB:;;d3;s3;;;s6;d7;;;s10;d11;;;;;d6s7s15;d8s9;d10s11s19;s16s17;s4d14;d5s14;d12s13;s21;s1s22;s15s16s17;d25;s25;;;s2s23;s24s26d30d31;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34/E:(7,8)(9,10)(11,12)(13,14)(17,18)(30,31)/CRV:34.6/rA:34CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNOOOOOS/rB:;;;d4;s4;;;s7;d8;;;s11;d12;;;;;d7s8s16;d9s10;d11s12s20;s17s18;s5d15;d6s15;d13s14;s22;s1s23;s16s17s18;d26;;;s2s24;s3s26;s25s27d30d31;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!1/N:1;2/rA:2Li+O-/rB:;/rC:;;<>0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)(3,4)/rA:5CCCCO/rB:s1;s1;s2;s3s4;/rC:;;;;;!0/N:1/rA:1O/rB:/rC:;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-YZOBFYVKABQWCB-UHFFFAOYSA-N--SEDQGMOVMUODSX-UHFFFAOYSA-N-WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M--WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N-XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-YZOBFYVKAB-AXGKQWDGGC-VUAZZERDFI-NUHFF-MUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=RJOVTULZQATXCJIBM-MUHFFFADPSCTJSA