RInChI=1.00.1S/C10H20N2O2/c1-8-7-12(6-5-11-8)9(13)14-10(2,3)4/h8,11H,5-7H2,1-4H3!C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)!C6H10BO6.Na/c1-4(8)11-7(12-5(2)9)13-6(3)10;/h7H,1-3H3;/q-1;+1!C9H14O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h7H,2-6H2,1H3!Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1<>C19H34N2O4/c1-6-24-17(22)15-7-9-16(10-8-15)21-12-11-20(13-14(21)2)18(23)25-19(3,4)5/h14-16H,6-13H2,1-5H3<>CH2Cl2/c2-1-3/h1H2!H2O/h1H2/d+

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14/E:(2,3,4)/rA:14CCCCCCCCCCNNOO/rB:;;;;s5;;s1s7;;s2s3s4;s5s8;s6s7s9;d9;s9s10;/rC:;;;;;;;;;;;;;;!1/N:1,2,3,4/E:(3,4)/rA:4CCOO/rB:s1;d2;s2;/rC:;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13;14/E:(1,2,3)(4,5,6)(8,9,10)(11,12,13);/CRV:7-1;/rA:14CCCCCCB-OOOOOONa+/rB:;;s1;s2;s3;;d4;d5;d6;s4s7;s5s7;s6s7;;/rC:;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12/E:(3,4)(5,6)/rA:12CCCCCCCCCOOO/rB:s1;;;s3;s4;s3s4;s5s6;s7;d8;d9;s2s9;/rC:;;;;;;;;;;;;!1/N:1;2/rA:2Na+O-/rB:;/rC:;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25/E:(3,4,5)(7,8)(9,10)/rA:25CCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNOOOO/rB:;;;;s1;;;s7;s8;;s11;;s2s13;s7s8;s9s10;s15;;s3s4s5;s11s13s18;s12s14s16;d17;d18;s6s17;s18s19;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3/E:(2,3)/rA:3CClCl/rB:s1;s1;/rC:;;;!0/N:1/rA:1O/rB:/rC:;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-FMLPQHJYUZTHQS-UHFFFAOYSA-N-QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N-HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N-ZXYAWONOWHSQRU-UHFFFAOYSA-N-HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M--NLBNQJRIKWGWIB-UHFFFAOYSA-N--YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N-XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-PNNXRABTGF-NLBNQJRIKW-LEKFFBIZBV-MUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=NTJMVMUHYMAJMDJAF-MUHFFFADPSCTJSA