RInChI=1.00.1S/C15H19IO2/c16-13-9-5-4-8-12(13)15(18)10-14(17)11-6-2-1-3-7-11/h4-5,8-9,11,14,17H,1-3,6-7,10H2<>C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2!C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;!C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3!C8H7IO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3!N2/c1-2/d-

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18/E:(2,3)(6,7)/rA:18CCCCCCCCCCCCCCCIOO/rB:s1;s1;;d4;s2;s3;s4;s5;;s6s7;d8;d9s12;s10s11;s10s12;s13;s14;d15;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)(3,4)/rA:5CCCCO/rB:s1;s1;s2;s3s4;/rC:;;;;;!0/N:1,2,3,4;5/CRV:1d;/rA:5C.2CCCLi0/rB:;s1;s2s3;;/rC:;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7/E:(1,2,3,4)(5,6)/rA:7CCCCCCN/rB:;;;s1s2;s3s4;s5s6;/rC:;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10/rA:10CCCCCCCCIO/rB:;d2;s2;s3;s1;d4s6;d5s7;s8;d6;/rC:;;;;;;;;;;!0/N:1,2/E:(1,2)/rA:2NN/rB:t1;/rC:;;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-VPVHDWQMCXEIBV-UHFFFAOYSA-N--WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N-MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N-UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N-XDXCBCXNCQGZPG-UHFFFAOYSA-N-IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-VPVHDWQMCX-HMHYGARNQM-UHFFFADPSC-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=OSNCDWMXBDYYOVVIH-NUHFFFADPSCTJSA