RInChI=1.00.1S/C17H23NO4S/c1-7-12(15(19)21-5)18-13-10-11(8-9-17(2,3)4)23-14(13)16(20)22-6/h10,12,18H,7H2,1-6H3<>C20H29NO4S/c1-9-14(17(22)25-20(5,6)7)21-15-12-13(10-11-19(2,3)4)26-16(15)18(23)24-8/h12,14,21H,9H2,1-8H3!ClH/h1H<>CH4O/c1-2/h2H,1H3/d-

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23/E:(2,3,4)/rA:23CCCCCCCCCCCCCCCCCNOOOOS/rB:;;;;;s1;;t8;;s8d10;s7;s10;d13;s12;s14;s2s3s4s9;s12s13;d15;d16;s5s15;s6s16;s11s14;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26/E:(2,3,4)(5,6,7)/rA:26CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNOOOOS/rB:;;;;;;;s1;;t10;;s10d12;s9;s12;d15;s14;s16;s2s3s4s11;s5s6s7;s14s15;d17;d18;s8s18;s17s20;s13s16;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1/rA:1Cl/rB:/rC:;<>0/N:1,2/rA:2CO/rB:s1;/rC:;;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-RTWAGHXHFLFTPV-UHFFFAOYSA-N--NLHIALKYNOLMNV-UHFFFAOYSA-N-VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N--OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-RTWAGHXHFL-YZHCROQEMU-OKKJLVBELU-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=RMLQBYPKRGXEGWSXG-NUHFFFADPSCTJSA