RInChI=1.00.1S/C16H10.C6H10O/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14;1-2-3-4-5-6-7/h1-10H;7H,2-4H2,1H3<>C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-4H2,1H3!C6H15N.C4H8O/c1-4-7(5-2)6-3;1-2-4-5-3-1/h4-6H2,1-3H3;1-4H2!ClH/h1H<>Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1/d-

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16;17,18,19,20,21,22,23/E:(1,2)(3,4,5,6)(7,8,9,10)(11,12,13,14)(15,16);/rA:23CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO/rB:;d1;s1;d2;s2;;;d7;d8;s3s7;d4s8;s5s9;d6s10;d11s12;d13s14s15;;s17;s18;s19;s20;t21;s22;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7/rA:7CCCCCCO/rB:s1;s2;s3;s4;t5;s6;/rC:;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7;8,9,10,11,12/E:(1,2,3)(4,5,6);(1,2)(3,4)/rA:12CCCCCCNCCCCO/rB:;;s1;s2;s3;s4s5s6;;s8;s8;s9;s10s11;/rC:;;;;;;;;;;;;!0/N:1/rA:1Cl/rB:/rC:;<>1/N:1;2/rA:2Cu+I-/rB:;/rC:;;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-DFYBTYYXTOPZJV-UHFFFAOYSA-N--MLRKYSNODSLPAB-UHFFFAOYSA-N-VSPPONOIKZXUBJ-UHFFFAOYSA-N-VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N--LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-DFYBTYYXTO-MTWIVLICPN-LSXDOTMGLU-NUHFF-NUHFF-MUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=DWSVTEUCXMMDKXOZN-MUHFFFADPSCTJSA