RInChI=1.00.1S/C21H20ClNO4/c1-25-21(24)15-10-23(11-15)9-14-2-5-18(6-3-14)26-12-16-13-27-20-7-4-17(22)8-19(16)20/h2-8,13,15H,9-12H2,1H3!C25H29NO6/c1-16(10-21(27)19-11-22(29-2)24(31-4)23(12-19)30-3)18-8-6-17(7-9-18)13-26-14-20(15-26)25(28)32-5/h6-12,20H,13-15H2,1-5H3<>C24H27NO6/c1-15(9-20(26)18-10-21(29-2)23(31-4)22(11-18)30-3)17-7-5-16(6-8-17)12-25-13-19(14-25)24(27)28/h5-11,19H,12-14H2,1-4H3,(H,27,28)/d+

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27/E:(2,3)(5,6)(10,11)/rA:27CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCClNOOOO/rB:;;;s2;d3;d4;;;;;;;d2s3s9;s10s11;s12d13;s4d8;d5s6;s8s16;s7d19;s15;s17;s9s10s11;d21;s1s21;s12s18;s13s20;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32/E:(2,3)(6,7)(8,9)(11,12)(14,15)(22,23)(29,30)/rA:32CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNOOOOOO/rB:;;;;;;s6;d7;;;;;;;s1d10;d6s7s13;d8s9s16;d11s12;s14s15;s10s19;s11;d12;d22s23;s20;s13s14s15;d21;d25;s2s22;s3s23;s4s24;s5s25;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31/E:(2,3)(5,6)(7,8)(10,11)(13,14)(21,22)(27,28)(29,30)/rA:31CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNOOOOOO/rB:;;;;;s5;d6;;;;;;;s1d9;d5s6s12;d7s8s15;d10s11;s13s14;s9s18;s10;d11;d21s22;s19;s12s13s14;d20;d24;s24;s2s21;s3s22;s4s23;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-OJRWLMSQBCMYOO-UHFFFAOYSA-N-IYPORVMUPFHPTE-UHFFFAOYSA-N--CPZNYSQNMZRVHJ-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-FYIARVOBVB-CPZNYSQNMZ-UHFFFADPSC-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=KCOJKLZBGNWYQTRKV-NUHFFFADPSCTJSA