RInChI=1.00.1S/C14H18N2O2/c1-14(2,10-15)16-12-7-4-11(5-8-12)6-9-13(17)18-3/h4-5,7-8,16H,6,9H2,1-3H3!CH5N/c1-2/h2H2,1H3<>C14H19N3O/c1-14(2,10-15)17-12-7-4-11(5-8-12)6-9-13(18)16-3/h4-5,7-8,17H,6,9H2,1-3H3,(H,16,18)<>CH4O/c1-2/h2H,1H3/d+

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18/E:(1,2)(4,5)(7,8)/rA:18CCCCCCCCCCCCCCNNOO/rB:;;;;;s4;d5;s6;;d4s5s6;d7s8;s9;s1s2s10;t10;s12s14;d13;s3s13;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2/rA:2CN/rB:s1;/rC:;;<>1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18/E:(1,2)(4,5)(7,8)/rA:18CCCCCCCCCCCCCCNNNO/rB:;;;;;s4;d5;s6;;d4s5s6;d7s8;s9;s1s2s10;t10;s3d13;s12s14;s13;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2/rA:2CO/rB:s1;/rC:;;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-JTHHALAODJCIFD-UHFFFAOYSA-N-BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N--HHNZTCHBQGOSKT-UHFFFAOYSA-N--OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-OSCVDDMIPC-HHNZTCHBQG-OKKJLVBELU-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=FSBXRAHXLHYUELUBY-NUHFFFADPSCTJSA